Документа Јавне набавке

ВАЖНО: Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
План Јавних набавки за 2017. годину.
Измена плана јавних набавки за 2017. годину.         01. Јун 2017. године.
Измена плана јавних набавки за 2017. годину.         15. Новембар 2017. године.
План јавних набавки за 2018. годину.                        10. Јануар 2018. године.
Измена плана jавних набавки за 2018. годину.         13. Фебруар 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          01. Јун 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          05. Септембар 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          25. Септембар 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          29. Октобар 2018. године
План јавних набавки за 2019. годину.                        21. Јануар 2019. године.