Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 1/17
Набавка бензина, дизел горива и ТНГ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
09.03.2017

Позив за подношење понуде ОВДЕ
Конкурсна документација ОВДЕ 09.03.2017. године
Додатне информације и појашњења 1 за јавну набавку 1/17 ОВДЕ 15.03.2017. године
Додатне информације и појашњења 2 за јавну набавку 1/17 ОВДЕ 17.03.2017. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 22.03.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 10.04.2017. године