Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 10/17
Одржавање зелених површина у граду

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.09.2017

Конкурсна документација ОВДЕ 27.09.2017. године
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Одлука о додели уговора ОВДЕ 11.10.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 17.10.2017. године