Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 11/17
Индустријска со за посипање путева

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.10.2017

Конкурсна документација ОВДЕ 16.10.2017. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 16.10.2017. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 31.10.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 15.11.2017. године