Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 15/17
Набавка половног камиона,Раониказа снег са носачем раоника и инсталацијоми половним вученим посипачем соли


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
28.11.2017

Позив за подношење понуде ОВДЕ
Конкурсна документација ОВДЕ 28.11.2017. године
Додатне информације и појашњења ОВДЕ 04.12.2017. године
Додатне информације и појашњења 2 ОВДЕ 22.12.2017. године
Одлука о обустави поступка ОВДЕ 29.12.2017. године
Обавештење о обустави поступка ОВДЕ 09.01.2018. године