Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 1/18
Набавка бензина, дизел горива и ТНГ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.01.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 12.01.2018. године
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Одлука о додели уговора ОВДЕ 30.01.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 13.02.2018. године