Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 2/17
Кошење траве и крчење шибља

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
17.03.2017

Документација за јавну набавку 2/17 од 17.3.2017 ОВДЕ
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Одлука о додели уговора ОВДЕ 04.04.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 18.04.2017. године