Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 4/18
Набавка асфалта

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.03.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 16.03.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 16.03.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 02.04.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 05.04.2018. године