Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 8/18
Набавка бетонске галантерије

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
13.04.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 13.04.2018. године
Позив за подношења понуда ОВДЕ 13.04.2018. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 26.04.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 04.05.2018. године