Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 9/18
НАБАВКА ШЉУНКА, ЦЕМЕНТА И ПЕСКА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
04.05.2018

Позив за подношење понуда ОВДЕ 04.05.2018. године
Конкурсна документација ОВДЕ 04.05.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 17.05.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 24.05.2018. године