Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 10/18
Набавка цвећа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
11.05.2018

Kонкурсна документација ОВДЕ 11.05.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 11.05.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 29.05.2018. године
Oавештење о закљученом уговору за Партију 1. ОВДЕ 11.06.2018. године
Oавештење о закљученом уговору за Партију 2. ОВДЕ 11.06.2018. године