Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 13/18
Хидромониторинг реке Градашнице у заштићеном подручју СП ,, Рипаљка"

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.09.2018

Kонкурсна документација ОВДЕ 03.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 03.09.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 17.09.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 24.09.2018. године