Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 3/17
Набавка асфалта

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.04.2017

Документација за јавну набавку 3/17 од 27.4.2017. ОВДЕ
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Одлука о додели уговора ОВДЕ 09.05.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 15.05.2017. године