Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 14/18
Индустријска со за посипање путева

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
04.09.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 04.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 04.09.2018. године
Измена конкурсне документације ОВДЕ 10.09.2018. године
Обавештење о продужењу рока ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА ОВДЕ 10.09.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 28.09.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 11.10.2018. године