Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 15/18
Набавка опреме за зимску службу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
06.09.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 06.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 06.09.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 21.09.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору за Партију 1. ОВДЕ 01.10.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору за Партију 2. ОВДЕ 01.10.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору за Партију 3. ОВДЕ 01.10.2018. године