Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 16/18
Остали материјал за превозна средства

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
10.09.2018

Kонкурсна документација ОВДЕ 10.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 10.09.2018. године
Oдлука о обустави поступка ОВДЕ 27.09.2018. године
Обавештење о обустави поступка ОВДЕ 04.10.2018. године