Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 18/18
Набавка ивичњака

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
14.09.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 14.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 14.09.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 01.10.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 08.10.2018. године