Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 19/18
Набавка путничког аутомобила

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
19.09.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 19.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 19.09.2018. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 04.10.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 10.10.2018. године