Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 20/18
Набавка бензина, дизел горива и ТНГ


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
10.10.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 10.10.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 10.10.2018. године
Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације ОВДЕ 12.10.2018. године
Измена Конкурсне документације ОВДЕ 12.10.2018. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 22.11.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 12.12.2018. године