Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 21/18
Набавка тракторских дасака за снег

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
31.10.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 31.10.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 31.10.2018. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 13.11.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 19.11.2018. године