Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 22/18
Индустријска со за посипање путева

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
22.11.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 22.11.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 22.11.2018. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 05.12.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 10.12.2018. године