Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 4/17
Набавка дробљеног камена

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.05.2017

Конкурсна документација за јавну набавку ОВДЕ 12.05.2017. године
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Измена конкурсне документације ОВДЕ 16.05.2017. године
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде ОВДЕ
Додатне информације/појашњења ОВДЕ 22.05.2017. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 29.05.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 06.06.2017. године