Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 23/18
Услуге дежурства на зеленим површинама и зимској служби

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
14.12.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 14.12.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 14.12.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 04.01.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 14.01.2019. године