Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 1/19
Набавка погонског горива


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
24.01.2019

Конкурсна документација ОВДЕ 24.01.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 24.01.2019. године
Додатне информације/појашњења ОВДЕ 20.02.2019. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 05.03.2019. године
Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 19.03.2019. године