Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 3/19
Набавка камених агрегата

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
20.02.2019

Набавка камених агрегата

Конкурсна документација ОВДЕ 20.02.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 20.02.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 05.03.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за набавка камених агрегата Партија 1. ОВДЕ 15.03.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку камених агрегата Партија 2. ОВДЕ 15.03.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку камених агрегата Партија 3. ОВДЕ 15.03.2019. године