Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 6/19
Набавка шљунковитих материјала

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
19.03.2019

Позив за подношење понуда ОВДЕ 19.03.2019. године
Конкурсна документација ОВДЕ 19.03.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 01.04.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1. ОВДЕ 08.04.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2. ОВДЕ 08.04.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3. ОВДЕ 08.04.2019. године