Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 07/19
Набавка путарског возила ,,Кипер"

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
28.03.2019

Конкурсна документација ОВДЕ 28.03.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 28.03.2019. године
Одлука о обустави поступка ОВДЕ 09.04.2019. године
Oбавештење о обустави поступка јавне набавке ОВДЕ 16.04.2019. године