Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 08/19
Набавка путарског возила ,, Кипер"

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.04.2019

Набавка путарског возила ,, Кипер"

Конкурсна документација ОВДЕ 16.04.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 16.04.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 30.04.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 08.05.2019. године