Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 11/19
Услуге на одржавању путева и улица


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
21.06.2019

Услуге на одржавању путева и улица

Конкурсна документација ОВДЕ 21.06.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 21.06.2019. године
Odluka o dodeli ugovora ОВДЕ 24.07.2019. године
Obaveštenje o zaključenju ugovora ОВДЕ 24.07.2019. године