Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 12/19
Индустријска со за посипање путева

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.10.2019

Индустријска со за посипање путева

Конкурсна документација ОВДЕ 03.10.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 03.10.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 15.10.2019. године
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/19 ОВДЕ 24.10.2019. године