Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 13/19
Набавка бетонске галантерије

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
08.11.2019

Позив за подношење понуда ОВДЕ 08.11.2019. године
Конкурсна документација ОВДЕ 08.11.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 20.11.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 22.11.2019. године