Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 14/19
Набавка погонског горива


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
13.11.2019

Позив за подношење понуда ОВДЕ 13.11.2019. године
Конкурсна документација ОВДЕ 13.11.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 18.12.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 30.12.2019. године