Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 17/19
Услуге ручног чишћења снега

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
13.12.2019

Позив за подношење понуда ОВДЕ 13.12.2019. године
Конкурсна документација ОВДЕ 13.12.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 26.12.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ