Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 18/19
Набавка путничког теренског возила

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.12.2019

Позив за подношење понуде ОВДЕ 16.12.2019. године
Конкурсна документација ОВДЕ 16.12.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 31.12.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 17.01.2020. године