Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 7/17
КОМБИНОВАНА РАДНАМАШИНА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА НА 60 МЕСЕЦИ


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
16.06.2017

Конкурсна Документација за јавну набавку 7/2017 од 16.6.2017 ОВДЕ
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Измена конкурсне документације ОВДЕ
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ОВДЕ
Одлука о додели уговора ОВДЕ 25.07.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 15.08.2017. године