Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 3/20
Асфалт

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
21.03.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 21.03.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 21.03.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 06.04.2020. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 16.04.2020. године