Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 4/20
Цемент

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
28.04.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 28.04.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 28.04.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 13.05.2020. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 29.05.2020. године