Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 5/20
Материјал за јавну расвету

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
29.05.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 29.05.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 29.05.2020. године
Одговор на постављено питање ОВДЕ 01.06.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 15.06.2020. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 01.07.2020. године