Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 7/20
Материјал за паркове

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.06.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 27.06.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 27.06.2020. године
Одговор на постављено питање ОВДЕ 06.07.2020. године
Измена конкурсне документације 1. ОВДЕ 06.07.2020. године
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ОВДЕ 06.07.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 21.07.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 ОВДЕ 06.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 ОВДЕ 06.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 ОВДЕ 06.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 ОВДЕ 06.08.2020. године