Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 8/20
Сервисирање возила

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
17.07.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 17.07.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 17.07.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 03.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ОВДЕ 12.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 ОВДЕ 12.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 ОВДЕ 12.08.2020. године