Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 9/20
Камион кипер

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
31.07.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 31.07.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 31.07.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 21.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 28.08.2020. године