Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 10/20
Индустријска со за посипање путева

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
31.08.2020

Позив за подношење понуда ОВДЕ 31.08.2020. године
Конкурсна документација ОВДЕ 31.08.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 15.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 24.09.2020. године