Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 8/17
Набавка армирано бетонских цеви

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
05.09.2017

Конкурсна документација ОВДЕ 05.09.2017. године
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Додатне информације/појашњења у вези конкурсне документације за јавну набавку ЈН 8/17 ОВДЕ 08.09.2017. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 19.09.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 26.09.2017. године