Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 9/17
Набавка цвећа за зимску садњу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
13.09.2017

Конкурсна Документација ОВДЕ 13.09.2017. године
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Измена конкурсне документације ОВДЕ 19.09.2017. године
Обавештење о продужењу за подношење понуда ОВДЕ 19.09.2017. године
Додатне информације и појашњења ОВДЕ 20.09.2017. године
Измена конкурсне документације ОВДЕ 20.09.2017. године
Обавештење о продужељу рока за подношење понуда ОВДЕ 20.09.2017. године
Додатне информације и појашњеља за ЈН ОВДЕ 20.09.2017. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 05.10.2017. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 11.10.2017. године