Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 14/17
Закуп грађевинске механизације

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
24.11.2017

Конкурсна документација ОВДЕ 24.11.2017. године
Позив за подношење понуде ОВДЕ 24.11.2017. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 06.12.2017. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 ОВДЕ 12.12.2017. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 ОВДЕ 12.12.2017. године