Контакт

Јавно Предузеће „Зеленило Сокобања“
Војислава Илића 2
18230 Сокобања
Број телефона: 018/833-068
Факс: 018/833-078
E-mail: zelenilosokobanja@gmail.com
____________________________________________________________

ПИБ: 109750670
Матични Број: 21235423
Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине.

Директор: Бојан Тодосијевић, дипл.инж.грађ.

Решење о именовању Надзорног одбора

 

Радне биографије:

Председник Надзорног одбора: Мр. Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.

Члан Надзорног одбора: Драгољуб Јевтић, дипл. вет.

Члан Надзорног одбора: Јелена Миковић, дипл. инж. шум.