Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 3/18
Услуге на одржавању зелених површина


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
02.02.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 02.02.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 02.02.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 12.03.2018. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1. ОВДЕ 26.03.2018. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2. ОВДЕ 26.03.2018. године