Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 5/18
НАБАВКА РИЗЛЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
20.03.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 20.03.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 20.03.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 04.04.2018. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 05.04.2018. године