Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 6/18
Набавка дробљеног камена

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.03.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 27.04.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 27.04.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 12.04.2018. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1. ОВДЕ 20.04.2018. године
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 ОВДЕ 20.04.2018. године