Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 11/18
Услуге на одржавању путева и улица

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
28.06.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 28.06.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 28.06.2018. године
Oдлука о обустави поступка ОВДЕ 16.07.2018. године
Oбавештење о обустави поступка ОВДЕ 16.07.2018. године